Email: info@eshop-bazeny.cz

DARMOWA wysyłka powyżej 4000 zł

Logowanie
Zgubiłeś hasło?

0 przedmioty dla 0 PLN z VATKoszyk

Przetwarzanie danych osobowych

Przepis podstawowy


Administratorem danych osobowych jest firma Marek Hlubuček, REGON: 74006410, z siedzibą pod adresem V.Dobiáše 496, Jičín 506 01 (dalej tylko administrator). Z administratorem danych osobowych można się skontaktować pisemnie na powyższy adres lub mailowo na adres info@eshop-bazeny.cz.

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej, która przekazała administratorowi swoje dane osobowe na podstawie umowy kupna, na podstawie rejestracji w e-sklepie administratora lub na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach subskrypcja newsletterów wysyłanych przez administratora.

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Niniejsza Polityka została wydana zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).


Zakres przetwarzania danych osobowych

W związku ze świadczeniem usług oraz sprzedażą towarów Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

tytuł akademicki

imię i nazwisko

Nazwa firmy

Numer identyfikacyjny VAT

e-mail

telefon

faks

stały adres

adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności

Adres rozliczeniowy

dane osobowe pozyskane z plików cookies


Cel przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne i czasy przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych zależy od celu przetwarzania. W niektórych celach możliwe jest przetwarzanie danych bezpośrednio na podstawie umowy, prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub na podstawie przepisów prawa (bez zgody), dla innych tylko na podstawie zgody.

Przetwarzanie w związku z wykonaniem umowy, wypełnieniem obowiązków prawnych oraz z powodu prawnie uzasadnionego interesu


Niezbędne jest podanie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, wypełnienia obowiązków prawnych Administratora oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Nie ma możliwości świadczenia usług lub sprzedaży towarów bez podania w tych celach danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w tych celach nie wymaga zgody. Nie można odmówić przetwarzania danych osobowych w związku z wykonaniem umowy i wypełnieniem obowiązków prawnych.

Są to następujące podcele:

sprzedaż towarów lub usług (wykonanie umowy)

świadczenie usług łączności elektronicznej, transakcje płatnicze, świadczenie innych usług (wykonanie umowy)

rozliczanie usług (wykonanie umowy)

wypełnienie prawnych obowiązków podatkowych (spełnienie obowiązków prawnych)


W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy, administrator przetwarza dane osobowe przez czas trwania stosunku umownego, a następnie przez kolejne 10 lat z uwzględnieniem długości ewentualnych reklamacji, terminów przedawnienia odszkodowań.

Przetwarzanie danych klientów za zgodą w celach marketingowych i biznesowych


Za zgodą klienta Administrator przetwarza dane osobowe w celach marketingowych i biznesowych. Za zgodą w celach marketingowych i biznesowych Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta przede wszystkim w celu przesyłania e-mailem informacji o nowościach w zakresie lub usługach.

Wyrażenie zgody w celach marketingowych i biznesowych jest dobrowolne i Klient w każdej chwili może ją bezpłatnie odwołać bezpośrednio z newslettera lub wysyłając prośbę o usunięcie na e-mail administratora. Zgoda ta jest ważna przez 10 lat lub do odwołania przez klienta. Po wygaśnięciu okresu zgody istnieje możliwość wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zapadalności zgody na kolejne 10 lat.

Przetwarzanie danych osobowych Klientów rejestrujących się w e-sklepie


Za zgodą klienta podczas rejestracji będą przechowywane dane osobowe w zakresie imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu. Ta funkcja służy do ułatwienia powtórnych zakupów. Zgodę można odwołać pisemnie na adres administratora lub mailowo, a dane rejestracyjne zostaną usunięte.


Przetwarzanie plików cookies ze stron internetowych obsługiwanych przez firmy


Jeżeli podmiot ma włączoną obsługę plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, przetwarzamy zapisy zachowań z plików cookies umieszczonych na stronach obsługiwanych przez Administratora, przede wszystkim w celu zapewnienia lepszego działania strony Administratora, statystyk ruchu oraz na potrzeby reklamy internetowej Administratora - zobacz więcej poniżej.

Po okresie przechowywania danych osobowych administrator usuwa lub anonimizuje dane osobowe.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Wypełniając swoje zobowiązania i zobowiązania wynikające z umów Administrator korzysta z profesjonalnych i specjalistycznych usług innych podmiotów. Jeżeli dostawcy ci przetwarzają dane osobowe przekazane od Administratora, mają status podmiotów przetwarzających dane osobowe i przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora i nie mogą ich wykorzystywać w inny sposób. Z każdym takim podmiotem zawierana jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której na przetwarzającym ciąży ścisły obowiązek ochrony i zabezpieczenia danych osobowych. Jest to głównie administracja systemami informatycznymi, reklama internetowa, usługi logistyczne, prowadzenie księgowości, doradztwo podatkowe, w przypadku Twojej zgody i Twojego adresu e-mail oraz informacji o zakupie spol. Eureko.

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (kraje spoza UE) ani organizacji międzynarodowych.

Twoje prawa

Pamiętaj, że masz prawo do:

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - pisemnie lub listownie na kontakty administratora wymienione w pkt

ýsze

prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia niedokładnych danych osobowych bez zbędnej zwłoki, zgodnie z art. 16 RODO

prawo żądania ograniczenia przetwarzania – zgodnie z art. 18 RODO, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość przetwarzanych danych osobowych

prawo do wniesienia sprzeciwu lub rozpatrzenia reklamacji w określonych przypadkach - na podstawie art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w tym przetwarzanie na w celach marketingu bezpośredniego.

prawo do przenoszenia danych osobowych – podmiot ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które go dotyczą i które dostarczył administratorowi oraz przekazać je innemu administratorowi

prawo dostępu do danych osobowych – podmiotowi przysługuje prawo uzyskania informacji o tym, czy dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, prawo dostępu do tych danych osobowych na podstawie art. 15 RODO

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

prawo do usunięcia danych osobowych w określonych przypadkach

inne uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o przetwarzaniu danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO).


Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania i nie ma ryzyka ich niezgodności.

Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, nie przekaże administratorowi swoich danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub jej prawidłowe wykonanie.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdej chwili odwołać pisemnie na adres siedziby administratora.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych

Administrator podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych oraz repozytoriów danych osobowych w formie papierowej

Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.


Ciasteczka

W celu zapewnienia funkcjonalności rozwiązania sklepu internetowego administrator wykorzystuje tzw. pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniach osób, których dane dotyczą. Te pliki cookie służą głównie do zapewnienia funkcjonalności rozwiązań e-sklepów, remarketingu (Sklik retargeting, Adwords) oraz mapowania ruchu osób, których dane dotyczą na stronie internetowej (analiza ruchu za pomocą Google Analytics). Pliki cookie mogą być odrzucane, zarządzane i usuwane przez osobę, której dane dotyczą, za pomocą ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Strona administratora korzysta z technologii retargetingu (marketingowego) z serwisu Sklik prowadzonego przez Seznam.cz, a.s. z siedzibą w Czechach. Umożliwia to administratorowi wyświetlanie odwiedzających stronę, którzy już wyrazili zainteresowanie produktami administratora, reklamami administratora w sieci reklamowej Seznam.cz, a.s.

Informacje uzyskane z plików cookie Google Analytics są anonimowe.

Postanowienia końcowe

Zaznaczając opcję „Wyślij wiadomości” w formularzu online lub rejestrując się w naszym rozwiązaniu sklepu internetowego, osoba, której dane dotyczą (klient) wyraża zgodę na powyższe warunki i przetwarzanie danych osobowych.

W ramach naszej działalności przetwarzamy dane osobowe bez Twojej zgody na podstawie wykonania umowy (kupna), naszego prawnie uzasadnionego interesu lub z uwagi na wypełnienie obowiązku prawnego.


Niniejsze warunki wchodzą w życie zgodnie z 24.1.2022

Kategorie produktów

 

Aktualności > Ogólnie

Lamelowe przykrycie basenu.

24.02.2023
Lamelowe zadaszenie basenu z widokiem na Jiczyn.
Więcej

Lamelowe przykrycie basenu.

15.04.2021
Lamelowe zadaszenie basenu z widokiem na Jiczyn.
Więcej

Výstavba bazénu z těžké folie 8x4x1,5m

05.09.2019
Studium przypadku dokumentujące proces budowy basenu 8x4x1,5m z grubej folii basenowej.
Więcej
bazen a pes

Słona woda w basenie

06.03.2014
Podstawowe podsumowanie zastosowania uzdatniania słonej wody w basenie.
Więcej
Archiwa

Wiecej niz
20 lat doświadczenia

Okazyjne oferty
i promocyjne wyprzedaze

Darmowa dostawa
powyzej 4000 zl

Sprawdzona firma

Duza cześć
towary w magazynie

Operator

Marek Hlubuček

V.Dobiáše 496, Jičín 506 01

ID : 74006410

NIP : CZ7503283183

IBAN : CZ4220100000002000396577 FIO BANKA a.s.

SWIFT : FIOBCZPPXXX.

 

Adres firmy

Eshop-bazény.cz

Denisova 381

Jičín 50601, CZ

Otwarte: Poniedziałek-Piątek 9:00-17:00

Kontakt

Tel : 00420 491 618 803 (Sklep Pon.-Pt. 9:00-17:00)

Mob : 00420 776 856 033 (CZ, English)

info@eshop-bazeny.cz
www.eshop-bazeny.cz

Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu.
Jednocześnie jest zobowiązany do ewidencjonowania otrzymanego przychodu u administratora podatkowego on-line; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.